شرح وظایف :

شوراها و کارگروه های اصلی- ستاد مدیریت بحران شهرستان : جهت اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی های لازم به منظور پیشگیری، پیش آگاهی، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی در مواجهه با حوادث و بلایای طبیعی از قبیل زلزله، سیل و ...

ب: کمیته برنامه ریزی شهرستان : جهت پیگیری و اجرای موضوعاتی نظیر شناسایی مشکلات ، نارسائیها، کمبود ها، نیازمندیها و قابلیتهای شهرستان و اولویت بندی آنها و تصویب اعتبار مورد نیاز در قالب پروژه های عمرانی، پیگیری تأمین اعتبار پروژه های با ماهیت فراشهرستانی از اعتبارات استان و نیز پیگیری تأمین اعتبار پروژه های بزرگ از منابع ملی و کسب ردیف اعتباری در قانون بودجه سالیانه، استخراج و پیگیری موارد مرتبط با حوزه کاری شهرستان از قانون بودجه سالیانه ، پیگیری و نظارت بر تخصیص و جذب و هزینه کرد اعتبار پروژه های عمرانی، پیگیری تخصیص و نظارت بر جذب و هزینه کرد اعتبار، پیگیری مبادله موافقت نامه ها، اخذ گزارش های دوره ای از پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه ها از دستگاههای اجرایی

ج:کارگروه انطباق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان، بخش، شهر و روستاها با قوانین و مقررات و حدود وظایف و اختیارات آنها به استناد ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن و همچنین در راستای اجرای بخشنامه شماره 4398 مورخ 23/10/93وزیر محترم کشور

 شورای هماهنگی ترافیک شهرستان((بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب 1372(مصوب سال 1388 مجلس شورای اسلامی))

-  کارگروه مدیریت پسماند شهرستان ( مطابق با تبصره ذیل ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند موضوع تصویب نامه شماره  .28566ت‌30872هـ مورخ 10/5/1384 هیئت محترم وزیران )

ب : کارگروه ها و کمیته های فنی و تخصصی فرعی :کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی، کمیته توسعه روستایی و امور دهیاری ها، ستاد مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز، کمیته نظارت بر پروژه های عمرانی ( زیرمجموعه کمیته نظارت شورای فنی استان )،کمیته مدیریت منابع آب، کمیته        مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولان و سالمندان، کمیته نظارت بر برداشت و تولید مصالح شن و ماسه ، کمیته صیانت از حریم قانونی ساحل دریا ، راه و راه آهن ، رودخانه ها ، انهار و کلیه تاسیسات زیربنایی و ...

نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و بخشداری های سطح شهرستان و ارزشیابی سالانه عملکرد آنان در حوزه برنامه ریزی و امور عمرانی شناسایی قابلیت ها و تنگناها و تعیین سیاست های اجرایی و اقدامات اولویت ر و محرک توسعه شهرستان درچارچوب سیاست ها و راهبردهای توسعه ملی و اسناد توسعه استان و شهرستان, تشکیل بانک آمار و اطلاعات مرتبط با حوزه برنامه ریزی و امور عمرانی سطح شهرستان, بازدید و سرکشی های دوره ای از بخش ها، شهرها و روستاهای سطح شهرستان, نظارت بر امور شوراهای اسلامی، شهرداری ها و دهیاری های سطح شهرستان, حال باتوجه به اهمیت و جایگاه معاونت عمرانی و برنانه ریزی فرمانداری شهرستان چرداول و نقش این مدیریت در شناخت اولویتها ونقاط ضعف وقوت شهرستا ن مستلزم مدیری توانمند با سوابق مدیریتی عالی میباشد علاو بر داشتن تجربه مدیریتی وداشتن وجدان کار ی نگاهی منصفانه ومساوی به تمام مناطق شهرستان داشته باشد چنیین مدیری باید بدور از هر گونه تعصب خود را متعلق به تمام مردم این دیار بداند حال باتوجه به جابجای معاونت فعلی و انتخاب معاونت جدید عمرانی وبرنامه ریزی فرمانداری چرداول می طلبد که ازمدیری استفاده شود که این شرایط راداشته باشد تا انشاالله بستری فراهم گردد که این شهرستان در مسیر اصلی توسعه و پیشرفتقرار گیرد .