معرفی بخشدار

 نام و نام خانوادگی
 عبدالناصر رئیسی
 سمت  بخشدار کهیر
 شماره تماس
 09153455422
آدرس: شهرستان کنارک بخش کهیرروستای کهیر خیابان مسجد جامع آخر خیابان تلفن ثابت:05435393223