معرفی بخش

بخش مرکزی، یکی از بخش‌های شهرستان کنارک  است. مرکز این بخش، شهر کنارک است.و شامل دو شهر کنارک و شهر جدید تیس و دو دهستان بنام های جهلیان و بانسنت می باشد و جمعیت این بخش در سرشماری سال 1395 برابر با 64.619 نفر بوده است.