معرفی بخشدار

نام و نام خانوادگی
 عبدالسلام مهدی پور
 سمت  بخشدار مرکزی
 شماره تماس
 09153444814
آدرس: شهرستان کنارک بخش مرکزی شهر کنارک زیبا شهر بلوار آیت الله رفسنجانی مجموعه پارک اداری بخشداری مرکزی تلفن  05435382023