ارتباط با فرمانداری کنارک

شماره تماس های فرمانداری شهرستان کنارک 05435380031،05435380032و شماره فکس فرمانداری 05435383006

آدرس فرمانداری : استان سیستان و بلوچستان-شهرستان کنارک- خیابان خاتم- جنب ناحیه سپاه بسیج

شماره روابط عمومی 05435380031 داخلی 24  همراه 09159959063