درباره فرمانداری شهرستان کنارک

شهرستان کنارک یکی از بخش های شهرستان چابهار بوده که در سال1384 از بخش به شهرستان تبدیل  و از چابهار، منفک گردید و در همان سال فرمانداری شروع به فعالیت نمود.این شهرستان با چهار دهستان و 2بخش مرکزی و زرآباد در جنوب استان سیستان وبلوچستان(سواحل مکران) واقع شده است